METAL BOOGIE 3 SE

PCL84 SINGLE ENDED AMPLIFIER

DESIGN


METAL BOOGIE 3 SE muotoiluidea

Metal Boogie sarjan vahvistimia yhdistää sarjassa käytetty putki PCL84. PCL84:n asemesta voi käyttää ECL84:ää kunhan huolehditaan hehkujänneiten sopivuudesta. Alkuperäinen idea oli käyttää sarjan vahvistimissa samantapaista muotoilua. Komponenttien saatavuudessa on kuitenkin ollut jonkin verran ongelmia ja niinpä muotoilua on muokattu saatavissa olevien komponenttien mukaan. Tämän Metal Boogie vol 2:n kohdalla tuo kriittinen komponentti oli päätemuuntaja. Tämän seurauksena vahvistimen muotoilu meni kokonaan uusiksi. 

Tätä vahvistinta varten teetin päätemuuntajat. Epäselvän speksauksen seurauksena päätemuuntajat toteutuivat oleellisesti suurempina ja parempina kuin oli alun perin tarkoitus. Edellä olevista lähtökohdasta lähdin kehittelemään muotoilua uudelleen vakiopäätemuuntajilla. Näille sopimattomille päätemuuntajille sain kuitenkin melko villin muotoiluidean. Tämä villi idea oli osin toteutettavissa myös Metal Boogie 3 SE vahvistimessa. Näistä lähtökohdista syntyi tässä kuvattu muotoilu.