METAL BOOGIE 3 SE

PCL84 SE VAHVISTIN

PCL84 SE AMPLIFIER

METAL BOOGIE 3 SE ulkoasusuunnitelma

Metal Boogie 3 SE koki merkittävän tekniikkamuutoksen. Valmista päätemuuntajaa ei ollut saatavissa ja oli siksi teetettävä erikseen. Hiukan epäselvän spesifioinin seurauksena päätemuuntajat olivat paljon aiottua suuremmat ja paremmat. Nämä muuntajat eivät sopineet enää alkuperäiseen ulkoasusuunnitelmaan. Niinpä nämä muuntajat varattiin toisiin tarkoituksiin ja Metal Boogie 3 SEn kohdalla palattiin standardimuuntajaan. Samalla luovuin tässä kohdin yhdistelmävahvistimen ideasta. Alkuperäisestä ideasta jäi jäljelle vain kiinteä paikallinen vastakytkentä ja säädettävä globaali vastakytkentä.  Yhdistelmä SE vahvistin tullaan toteuttamaan Metal Boogie sarjasta erillisenä. 

Alkujaan Metal Boogie 3 SE noudatti ulkoasultaan muista sarjan vahvistimista tuttua linjaa. Myös kotelon mitat ovat samat kuin muissakin sarjan vahvistimissa. Päätemuuntajien vaihtuminen vaikutti kuitenkin merkittävästi vahvistimen ulkoasuun. Alla on alkuperäinen ulkoasu.


Vahvistimen mekaaninen perusrakenne on säilynyt ennallaan sillä erolla, että putket ja päätemuuntajat ovat näkyvissä kotelon päissä. Vahvistimen lähtöteho on 2x8 W. Teholtaan vahvistin soveltuu hyvin PC-käyttöön. 

 

TÄMÄ VAHVISTIN ON TÄLLÄ HETKELLÄ VASTA RAKENTEILLA

THIS AMPLIFIER IS UNDER CONSTRUCTION AT THE TIME

VAHVISTIMEN SUUNNITTELU/DESIGN OF THE AMPLIFIER


Metal Boogie 3 SE muotoilu
Metal Boogie 3 SE elektroniikka
Metal Boogie 3 SE mekaniikka Metal Boogie 3 SE rakenne

Metal Boogie 3 SE proto ja kytkentöjen testaus            

VAHVISTIMEN RAKANTAMINEN/CONSTRUCTION OF THE AMPLIFIER

Metal Boogie 3 SE päiväkirja,

diary

           

MUITA MIETTEITÄ/OTHER IDEAS

Metal Boogie 3 SE päätemuuntaja            

ÄÄNENTOISTO

etusivu